FRITES ATELIER

Routing, routing en nog eens routing. Op zoek naar de beste looplijnen. Het juiste aantal zitplaatsen en de mooiste zichtlijnen.

FRITES ATELIER

Zoeken tot de beste routing is gevonden. Voor deze opdracht is ons gevraagd een ontwerp te maken van de lokatie Brussel en Gent.

Samen met de opdrachtgever overleggen we aan de hand van de verschillende schetsen en plattegronden welke versie het beste is.

Ook de fa├žade krijgt een metamorfose. Hierboven zie je vier verschillende schetsen. Een terug liggende entree geeft een ander beeld dan een entree die met de straat is uitgelijnd bijvoorbeeld.

www.fritesatelier.com